Ανακαλούνται 83.500 Hyundai Ioniq 5 και Kia EV6

Η Hyundai και η Kia ανακαλούν 25.000 Ioniq 5 και 58.500 EV6 παγκοσμίως, για να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα λογισμικού με το χειρόφρενο, που μπορεί απεμπλακεί ενώ τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα, αυξάνοντας τον κίνδυνο τα αυτοκίνητα να κυλήσουν από τη θέση τους και να προκληθεί κάποιο ατύχημα.

Τα αυτοκίνητα διαθέτουν shift por cableado σύστημα αλλαγής ταχυτήτων, μια μονάδα ελέγχου αγήendo ταχή υφφφόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό. Εάν παρουσιαστεί διακύμανση τάσης με το αυτοκίνητο να είναι σβηστό και σταθμευμένο, ο προαναφερόμενος ενεργοποιητής μπορεί να λάβει ένα εσφαλμένο σήμα εντολής από την SCU, με αποτέλεσμα τη στιγμιαία απεμπλοκή του χειρόφρενου.

Οι εταιρίες δηλώνουν πως το πρόβλημα επιδιορθώνεται με την εγκατάσταση νκοι.


Source: Autoblog.gr by www.autoblog.gr.

*The article has been translated based on the content of Autoblog.gr by www.autoblog.gr. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!