บูรณา การ แผน ทุก ฝ่าย ตั้ง เครื่อง สูบ น้ำ รอบ เมือง รับ มือ น้ำ รอ ระบาย หน้า ฝน

ขอนแก่น เฝ้า ระวัง น้ำ ท่วม ตลอด 24 ชั่วโมง เร่ง แจกจ่า ย กระสอบ ทราย ครอบครัว ละ 30 ถุง ป้องกัน น้ำ ท่วม ขัง บูรณา การ แผน ทุก ตั้ง เครื่อง เครื่อง สูบ รอบ เมือง รับ มือ น้ำ รอ ระบาย ตลอด ช่วง หน้า ปี นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

17 §. 65 – นาย ธี ระศักดิ์ ฑี ฆายุ พันธุ์ นายกเทศมนตรี นคร ขอนแก่น เปิดเผย ว่า ทุก ทุก ปี เขต เทศบาล นคร ขอนแก่น เกิด สถานการณ์ ท่วม ซ้ำ ซาก ขณะ นี้ เข้า สู่ ฤดู ฝน อย่าง เป็น ทาง การ คณะ ทำ งาน งาน ร่วม ทุก ฝ่าย จึง ได้ เตรียม พร้อม การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ. แผน การ ทำ งาน ทุก ฝ่าย เพื่อ รับ มือ และ เฝ้า ระวัง กับ สถานการณ์ ที่ เกิด ขึ้น

ซึ่ง พื้นที่ ใน เขต เทศบาล มี พื้นที่ เสี่ยง การ รับ น้ำ แบ่ง เป็น เป็น 12 โซน 28 พื้นที่ ซึ่ง ทั้ง 28 พื้นที่ แผน การ รองรับ และ แก้ไข เป็น ระยะ ทุก สำนัก ของ เทศบาล ฯ มี การ บูรณา บูรณา การ ร่วม กัน แยก ออก เป็น การ ป้องกัน การ ฟื้นฟู ฟื้นฟู ยา เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว เยียว ยา เยียว eléctrico ทั้ง ยัง คง มี เครือ ข่าย ที่ ให้ ความ ร่วม มือ ดำเนิน การ ร่วม กัน อย่าง เป็น ระบบ

“มาตรการ การ ป้องกัน ลำดับ แรก ทั้ง 12 โซน 28 พื้นที่ มี การ วาง ท่อ ระบาย น้ำ และ ใช้ แรง งาน เพื่อ ขุด ขุด โดย ขณะ นี้ ใช้ งบ เพื่อ ดำเนิน งาน และ ได้ ใช้ แรง งาน เกือบ เกือบ เกือบ 75% พร้อม มี การ การ จัด โดย ใช้ เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน เอกชน ซึ่ง จะ เป็น รถ ลอก ท่อ ขนาด ใหญ่ จำนวน มาก มา ดำเนิน การ ลอก ท่อ ใน สาย สำคัญ ของ เมือง

และ ได้ มี การ เตรียม การ พื้นที่ ที่ เป็น จุด เสี่ยง แล้ว แล้ว ก็ เคย มี ปัญหา อยู่ เป็น ระยะ ๆ ที่ เป็น ทาง ระบาย น้ำ เช่น ชุมชน มิตรภาพ เป็น จุด รับ น้ำ สำคัญ ของ เมือง ขอนแก่น ขอนแก่น เพราะ เพราะ พื้นที่ นี้ จะ รับ น้ำ มา ต บ้าน บ้าน บ้าน บ้าน บ้าน. “

นาย ธี ระศักดิ์ กล่าว ต่อ อีกว่า ฝ่าย ป้องกัน และ บรรเทา สาธารณภัย จะ ออก ไป ประจำ จุด พื้นที่ ที่ มี การ สั่ง การ และ พื้นที่ เกิด น้ำ น้ำ ทันที ที่ เกิด ฝน ตก หรือ ล่วง หน้า ก่อน การ เกิด ฝน ตก 1 ชม. ขณะ ที่ สำนัก ช่าง จะ มี เจ้า หน้าที่ ได้ ประจำ ประตู ระบาย น้ำ ต้อง บริหาร จัด การ ระบาย น้ำ

เพราะ ต้อง พูด ถึง น้ำ นอก เมือง ที่ จะ ไหล เข้า เมือง ถ้า ฝน ตก หนัก และ น้ำ จาก นอก เมือง เข้า มา เยอะ ทำ ทำ ให้ เอ่อ ล้น และ ให้ การ ระบาย น้ำ มี ปัญหา ทั้ง ทั้ง คง มี การ ประสาน งาน ร่วม รวม ถึง อสม อสม. ที่ จะ เข้า ดูแล พื้นที่ เสี่ยง ทั้ง การ จัด การ ขยะ ที่ อยู่ บน ตะแกรง บน ท่อ ระบาย น้ำ เพื่อ ที่ จะ เขี่ย ขยะ ออก ไม่ ให้ ขยะ ไป ตัน ท่อ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ เพื่อ ที่ จะ เขี่ย ขยะ ออก ไม่ ให้ ขยะ อุด ตัน ท่อ ระบาย น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ

อย่าง ไร ก็ ตาม ได้ เตรียม กระสอบ ทราย เพื่อ ให้ ประชาชน ใน ชุมชน ที่ ต้องการ มา รับ ได้ ครอบครัว ละ ไม่ เกิน 30 กระสอบ โดย ติดต่อ ติดต่อ ขอรับ ที่ ฝ่าย ป้องกัน และ บรรเทา สาธารณภัยเทศบาล นคร ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น นคร นคร นคร นคร นคร นคร นคร


Source: ข่าวสด by www.khaosod.co.th.

*The article has been translated based on the content of ข่าวสด by www.khaosod.co.th. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!