ลูก หนี้ แห่ เข้า คลินิก แก้ หนี้ ยอด พุ่ง 2-3 เท่า หลัง ธปท. ผ่อน เกณฑ์ เกณฑ์ npl


ผู้ บริหาร โครงการ “คลินิก แก้ หนี้” เผย หลัง ธปท. ผ่อน เกณฑ์ ขยาย ลูก หนี้ เอ็น พี แอลก่อน 1 เม.ย. 65 ดัน ใบ สมัคร พุ่ง 2-3 เท่า พร้อ มหารือ คลาย เกณฑ์ เพิ่มเติม หนุน ประชาชน ประชาชน เข้า โครงการ ขึ้น ล่า สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด 6 puntos 6 puntos

วัน ที่ 15 พฤษภาคม 2565 นาง สุวัธนา รัศมี โรจน์วงศ์ ผู้ บริหาร โครงการ คลินิก แก้ หนี้ เปิดเผย ว่า ภาย หลัง จาก คณะ กรรมการ กำกับ ดูแล โครงการ แก้ หนี้ หนี้ (ก คน) เห็น ชอบ ให้ ปรับ เกณฑ์ คุณสมบัติ ลูก หนี้ ที่ สมัคร เข้า โครงการ ฯ ฯ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ ฯ ฯ ฯ ขยาย ความ ช่วยเหลือ ให้ ครอบคลุม ลูก หนี้ ที่ มี สถานะ เป็น หนี้ หนี้ ที่ ไม่ ก่อ ให้ เกิด ราย ได้ (เอ็น พีแอล) ก่อน วัน ที่ 1 เมษายน 2565 จาก ที่ กำหนด ให้ เป็น วัน ที่ ที่ 1 ตุลาคม 2564 โดย ลูก หนี้ ที่ เข้า เงื่อนไข กล่าว สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ เข้า ร่วม โครงการ ได้ ตั้ง แต่ วัน ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็น ต้น ไป นั้น

ทั้งนี้ การปรับเกณฑ์ดังกล่าว จะช่วยให้ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจและรายได้ สามารถเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้น เนื่องจากก่อนหน้าจะพบว่ามีผู้สมัครกว่า 2-3 แสนราย แต่พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ เช่น บัญชี ยัง อยู่ ใน สถานะ ชำระ ขั้น ต่ำ ต่ำ และ ไม่ เป็น หนี้ เสีย หรือ กรณี เป็น หนี้ เสีย หลัง จาก เกณฑ์ ที่ กำหนด ทำ ให้ ลูก เข้า เข้า โครงการ ได้ ค่อย น้อย ธปท.

“ล่าสุดหลังจากปรับเกณฑ์ดังกล่าว พบว่ามีลูกหนี้ที่ให้ความสนใจเข้ามาสมัครร่วมโครงการสูงถึง 2-3 เท่าจากก่อนหน้านี้ เพราะจากก่อนหน้านี้ลูกหนี้บางรายติดหลักเกณฑ์หนี้เสียที่ยังไม่ครอบคลุม ซึ่งตัวเลขลูกหนี้เข้า โครงการ นับ ตั้ง แต่ เปิด โครงการ อยู่ ที่ 8 หมื่น บัญชี ภาระมูล หนี้ รวม กว่า 6,000 ล้าน บาท “

นาง สุวัธนา กล่าว ว่า ตอน นี้ อยู่ ระหว่าง การ หารือ กับ ธนาคาร แห่ง แห่ง ประเทศ ไทย (ธป ท) เพื่อ พิจารณา ผ่อนคลาย หลัก เกณฑ์ โครงการ แก้ หนี้ เพิ่มเติม เช่น แนว ทาง การ และ รูปแบบ การ การ ให้ ให้ มี ความ มาก ขึ้น เพื่อ ให้ ประชาชน สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ เข้า ร่วม โครงการ ได้ ง่าย ขึ้น สะดวก มาก ยิ่ง ขึ้น แม้ เศรษฐกิจ จะ เริ่ม ฟื้นตัว แต่ จะ เห็น ว่า ราย ได้ ของ ประชาชน ยัง ฟื้น ตัว ไม่ เต็ม ที่ ที่

  • ..
  • เงิน เฟ้อพายุ ลูก ที่ 3 เข้า ไทย โจทย์ หิน ธปท.คง ดอก เบี้ย ต่ำ กระทบ บาท อ่อน

อ่าน ข่าว ต้น ฉบับ: ลูก หนี้ แห่ เข้า คลินิก แก้ หนี้ ยอด พุ่ง 2-3 เท่า หลัง ธปท. ผ่อน เกณฑ์ NPL


Source: ประชาชาติธุรกิจ by www.prachachat.net.

*The article has been translated based on the content of ประชาชาติธุรกิจ by www.prachachat.net. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!