วิเคราะห์ สถานการณ์ อีเว้นท์ ที่ กลับ มา มี ความ หวัง อีก ครั้ง หลัง โควิด • Thumbsup

จาก วัน ที่ เริ่ม ต้น มี โควิด ช่วง ปลาย ปี 2019 ถึง ต้น ปี 2020 จน มา ถึง วัน นี้ ปี 2022 สถานการณ์ โควิด -19 ถือ ว่า จาง ลง จน เกือบ จะ เป็น ปกติ แล้ว หาก หาก นับ ย้อน กลับ ธุรกิจ ธุรกิจ ที่ กระทบ หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก ที่ สุด คง หนี ไม่ พ้น กลุ่ม ท่องเที่ยว และ อีเว้นท์ ที่ ถือ ว่า เป็น สอง ธุรกิจ ที่ สร้าง ราย ได้ เข้า ประเทศ ไทย ได้ มาก ที่ สุด ใน ตลอด หลาย ปี ปี

และ เมื่อ สถานการณ์ สถานการณ์ หยุด ชะงัก เม็ด เงิน จาก การ อีเว้นท์ ของ ปี ปี 2563 – 2564 หาย ไป หลาย พัน ล้าน บาท แม้ ช่วง ล็อก ดาวน์ หลาย อีเว้นท์ ได้ มี การ ปรับ ตัว ไป ใช้ ใช้ รูปแบบ รูปแบบ แต่ แม้ ช่วง ล็อก รับ ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม ชม eléctrico eléctrica ผ่าน รูปแบบ ออนไลน์ ยัง ขาย “เสน่ห์” บาง อย่าง มา สู้ กับ การ สัมผัส ประสบการณ์ จริง ไม่ ได้

pulgar hacia arribaโอภาส เฉิดพันธุ์ ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บิหารบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MVP เกี่ยว กับ การ จัด งาน Tailandia Crypto Expo มหกรรม สินทรัพย์ ดิจิทัล ที่ ใหญ่ ที่ สุด ครั้ง แรก ใน และ และ ได้ จัด งาน ควบคู่ ไป งาน งาน งาน งาน งาน งาน thailand mobile ที่ ถือ ว่า อีก หนึ่ง การ ปรับ ตัว ของ การ จัด อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง หนึ่ง ปรับ ตัว การ จัด งาน อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง มี มา แล้ว กว่า 39 ครั้ง แต่ ครั้ง นี้ กลับ คาด หวัง ว่า Tailandia Crypto Expo จะ กลาย มา เป็น โอกาส ใน การ ฟื้นตัว ของ อีเว้นท์ ใหญ่ ให้ กลับ มา มี อีก อีก ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง

คุณ โอภาส เล่า ว่า การ ที่ เรา จัด งาน Tailandia Cripto Expo และ Tailandia Expo móvil เนื่อง จาก ปัญหา การ ขาดแคลนชิปเซ็ต ขาดแคลนชิปเซ็ต ของ แบรนด์ ผู้ ผลิต โทรศัพท์ มือ ถือ รวม นวัตกรรม ใน ใน มือ มือ ถือ นิ่ง ไม่ มี อะไร อะไร ใหม่ ใหม่ ทำ อุตสาหกรรม ถือ ถือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ มีอาการชะลอตัวลง

ใน ฐานะ ผู้ จัด งาน ฯ จึง ตัดสินใจ เพิ่ม เทรนด์ ที่ ได้ รับ รับ ความ อย่าง อย่าง สูง ใน หมู่ ผู้ ชาว ไทย ไทย และ โลก ใน ปัจจุบัน นั่น ก็ คือ สินทรัพย์ ดิจิทัล หรือ คริปโต เพราะ มอง เห็น เห็น ว่า ที่ ที่ มา เดิน ประเภท นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ เป็น กลุ่ม คน เดียว กัน กว่า กว่า 50% คือ เป็น คน รุ่น ใหม่ ชอบ เทคโนโลยี รัก การ ลง ทุน และ มี เงิน เหลือ ซึ่ง กลุ่ม คน เล่นคริปโตถือ ว่า เป็น กลุ่ม คน ที่ มี กำลัง ซื้อ (nueva wealth) ที่ ไม่ ชอบ การ ลง ใน หุ้น รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica electrónico eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica เดิม แต่จะลงทุนในกลุ่มดิจิทัล

ดัง นั้น การ ทับ ซ้อน กัน ของ ของ คน ที่ มี กลุ่ม เป้า หมาย เดียว กัน สอง กลุ่ม นี้ จะ ได้ ซื้อ สินค้า ใน ราคา ถูก กว่า คน ที่ กำเงิน สด เพื่อ เพื่อ ซื้อ สินค้า หรือ รอ ส่วน ลด และ แถม จาก แบรนด์ แบบ ก่อน เนื่อง เนื่อง การ จัด ช่วง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง. ปี ใน ครั้ง นี้ ต้อง ยอมรับ ว่า มี หลาย แบรนด์ หาย ไป เพราะ เพราะ ต้องการ พยุง ดีลเลอร์ ที่ กำลัง ประสบ ปัญหา หนัก ก่อน หาก คน มา เดิน งาน จะ เห็น ว่า สีสัน อย่าง พวก Accesorios หาย ไป จาก จัด งาน ใน ครั้ง เยอะ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก เพราะ ราย ย่อย เหล่า นี้ คือ โดนดิสรัพ จาก ช่อง ทาง ออนไลน์ แบบ ร้อย เปอร์เซ็นต์

สำหรับ การ ประเมิน คน ที่ มา มา ร่วม งาน เรา อาจ บอก บอก ตัว เลข ที่ ชัดเจน ไม่ ได้ ส่วน หนึ่ง ยัง มี ความ กังวล จาก สถานการณ์ การ แพร่ ระบาด โควิด -19 อยู่ แบรนด์ ที่ เคย จัด ใหญ่ มี ความ โควิด การ แพร่ ระบาด เรื่อง โควิด -19 อยู่ แบรนด์ ที่ เคย จัด จัด ใหญ่ เรื่อง โควิด ระบาด ระบาด โควิด -19 อยู่ แบรนด์ ที่ เคย จัด จัด ใหญ่ เรื่อง ส่วน ลด และ ของ แถม ก็ หาย หาก ไม่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ eléctrica ที่ เครื่อง พัง หรือ หน้า จอ แตกจริง ๆ ก็ คิด ว่า คง ยัง ไม่ ตัดสินใจ จะ ซื้อ เครื่อง ใหม่ จาก งาน ใน ครั้ง นี้ ทั้ง เรื่อง สำคัญ คือ เรื่อง ของ “เงิน” ท่ี เป็น ปัจจัย หลัก ให้ หลาย ตัดสินใจ รอ ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน

ตลาดคริปโต กลยุทธ์ใหม่ที่แบรนด์ไม่ควรมองาม

แม้จะมีหลายแบรนด์ให้ความสนใจในการนำ Coin มาใช้ซื้อขายสินค้ากันมากขึ้น แต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องใหม่ของคนทำงานหน้าร้าน พนักงานที่ยังไม่เข้าใจกระบวนการในการซื้อขายสินค้าผ่านคอยน์ ทำให้ผู้จัดงานฯ ประเมิน ว่า ทักษะ ใน การ ขาย สินค้า เทคโนโลยี ของ คน ก็ ต้อง ตาม ทัน ยุค สมัย เช่น กัน ถึง จะ ทำ ให้ โอกาส ของ เหรียญ คริปโต ถึง จะ เติบโต แบบ ต้อง ได้ ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น จะ ทำ ให้ โอกาส ของ เหรียญ คริปโต ถึง จะ เติบโต จับ ต้อง ได้ ชัดเจน ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น

สิ่ง ที่ น่า สนใจ อีก อย่าง หนึ่ง คือ คน ไทย เล่น เหรียญ คริปโต มาก เป็น อันดับ 2 ใน โลก และ เล่น เล่น เป็น อันดับ 1 ใน ซึ่ง ใน ฐานะ ผู้ จัด งาน ประเมิน ว่า ไทย จะ เป็น เป็น อนาคต ของ การ เป็น ศูนย์ ของ เหรียญ คริ คริ คริ คริ คริ คริ คริ คริ คริ คริ คริ คริ คริ คริ คริ คริ คริ คริ คริ ปโต ได้ ไม่ ยาก เรา จึง ทดลอง ใน การ จัด ทั้ง สอง งาน งาน คู่ ด้วย ด้วย กัน เพื่อ ดู กระแส ผล ตอบ ตอบ รับ หาก สถานการณ์ หลาย ๆ อย่าง ดี ขึ้น คาด ว่า ช่วง ปลาย ปี ที่ ที่ จะ ไป ไป งาน ที่ ศูนย์สิริกิติ์ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ มี แบรนด์ ใหญ่ ๆ หลาย ค่าย มา สร้าง สีสัน ให้ การ จัด งาน ฟื้น ตัว กลับ มา อีก ครั้ง แน่นอน

ยก ตัวอย่าง เหรียญ ที่ เข้า มา ใช้ จ่าย ใน งาน ได้ เช่น คอม 7 ที่ มี การ เปิด ให้ ใช้ เหรียญ เป็น ส่วน ลด โปรโมชั่น ใน สินค้า ต่าง หรือ jfin ที่ มูลค่า เหรียญ ปกติ อยู่ ที่ ที่ 40 บาท พอ มา ใช้ จ่าย งาน จะ มูลค่า ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ เป็น 65 บาท เพื่อ ซื้อ สินค้า ใน กลุ่ม เจมาร์ท ได้ ถูก ลง ถือ ว่า เป็น ลูก เล่น ทาง การ ตลาด และ ช่วย ให้ ราคา และ ราคา ตลาด เติบโต ไป ด้วย กัน เป็น การ สร้าง โอกาส ให้ เกิด การ ใช้ จ่าย ง่าย ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ง่าย ง่าย ง่าย

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการฝึกฝนทักษะของพนักงานให้รู้จักวิธีการใช้จ่ายผ่านเหรียญให้สะดวกขึ้น หรือของ MVPCOIN เอง ก็สามารถซื้อบัตรของขวัญหรือจองรถเพื่อไปขับเที่ยวก็ได้ เป็นการสร้างความคุ้นชินให้ง่ายขึ้นสำหรับคนเล่นเหรียญ ที่ เรา เชื่อ ว่า จะ เป็น การ ผสมผสาน ระหว่าง กลยุทธ์ ทาง การ ตลาด กับ เทคโนโลยี ใน อนาคต เลย

หาก งาน อีเว้นท์ มี โอกาส ฟื้น ตัว กลับ มา อีก ครั้ง ก็ น่า จะ เป็น การ กลับ มา ของ สภาพ เศรษฐกิจ ที่ สร้าง เม็ด เงิน สะพัด กลับ มา เช่น กัน กัน

ที่มา: ÍndiceCreativo


Source: Thumbsup by www.thumbsup.in.th.

*The article has been translated based on the content of Thumbsup by www.thumbsup.in.th. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!